LOKACE

Hlavní scéna| Pavlínin dvůr v Šumperku (areál Vlastivědného muzea)
Kde nás najdete: Představení probíhají v Pavlínině dvoře (Muzeum Šumperk) vchod z ulice Fialova.