PŘEDPRODEJ

Vlastivědné muzeum v Šumperku- vchod do Muzea (bývalé IC)
tel.: 583 363 070